loader image

Dane rejestrowe

PARK WOLA SPORT Sp. z o.o.

ul. Sodowa 5
30-376 Kraków

NIP: 6772440073
Regon: 381995358
KRS: 0000761712

Kapitał zakładowy: 254 000,00 zł
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego